Jun 26

O odporności na ścieranie

Każda płytka ceramiczna po wyprodukowaniu poddawana jest specjalistycznym testom w oparciu o szereg norm. Na ich podstawie określa się właściwości fizyczne płytek oraz posiadane przez nie parametry techniczne. Informacje o nich znajdziemy na opakowaniach płytek ceramicznych. Do najważniejszych parametrów zalicza się:
 odporność na ścieranie;
 twardość;
 nasiąkliwość;
 antypoślizgowość;
 mrozoodporność;
 odporność na działanie detergentów i produktów spożywczych.
Odporność na ścieranie uważana jest za parametr najbardziej istotny z punktu widzenia trwałości płytki. Wartość tego parametru mówi jak z jak dużą łatwością na powierzchni płytek będą powstawały uszkodzenia mechaniczne. Parametr ten charakteryzuje się za pomocą czterech klas. Do klasy I zalicza się płytki ścienne. Nie powinny one znaleźć się na podłodze, bowiem bardzo szybko ulegną zniszczeniu. Klasa I obejmuje wszystkie te płytki, które dobrze tolerują jedynie obuwie miękkie. Nie należy więc płytek tej klasy układać na tarasach, w przedpokoju czy kuchni. Klasa II to płytki, które można układać w pokoju dziennym. W pomieszczeniach takich jak korytarze ulegną one jednak szybkiemu zniszczeniu. Ich odporność na materiał ścierający jest bowiem nadal bardzo niska. W przedpokoju, kuchni czy korytarzu należy układać płytki, których klasa ścieralności wynosi IV. Często sięga się po nie również w przypadku pomieszczeń użyteczności publicznej, w których natężenie ruchu nie jest jednak zbyt duże. Płytki V klasy ścieralności nie są stosowane w domach prywatnych i są to zazwyczaj płytki tarasowe. Spotkamy je za to w sklepach.